·  Nechávej hořící svíčku bez dozoru.

·  Hořící svíčku umísti mimo dosah dětí a zvířat.

·  Svíčka může vytékat, proto svíčku vždy pal ve svícnu.

·  Svíčku nezapaluj v blízkosti hořlavých předmětů.

·  Nenechávej svíčku hořet v průvanu.

·  Nepokládej a nepal svíčky v blízkosti zdrojů tepla.

·  Svíčka musí být při pálení ve svislé poloze.

·  Hořící svíčky umísti vždy alespoň 10 cm od sebe.

·  Svíčku nenechávej hořet déle jak 3h.

·  Pokud ti bude svíčka při dalším zapálení zhasínat, opatrně odrol ohořelou část dřevěného knotu.